Detalii contact:

Category Archives: Doctrina

Doctrina

Contract de cesiune drepturi de autor

O biectul contractului îl reprezintă cesiunea de către Autor către Cesionar a tuturor drepturilor de autor cu privire la lucrările pe care le realizează sau la realizarea cărora își aduce aportul, inclusiv prin idei, inovații, schițe, desene, programe de calculator sau alte asemenea, considerându-se că lucrările s-au facut la solicitarea Cesionarului și în baza contractelor acestuia încheiate cu beneficiarii proprii, și prin aceasta îi aparțin în totalitate.
C ontractul este întocmit complex, la unele articole cu variante de opțiune urmând ca părțile să îl adapteze de la caz la caz. Contractul conține și un act - Anexa - Descriere lucrare cu privire la care se cedează dreptul de autor.

Contract de barter

Obiectul contractului de barter (schimb de publicitate contra produse și servicii) îl reprezintă schimbul de produse sau servicii dintre Prestator și Beneficiar, astfel: Prestatorul va presta pentru Beneficiar serviciile de publicitate ce vor fi menționate în anexele contractului menționate, iar Beneficiarul va livra Prestatorului, în contrapartidă, produsele sau serviciile solicitate, care fac parte integrantă din cuprinsul contractului.
CopyWright Avocat Geanina Ionela Anghel