(+40) 722 890 138; geanina.anghel@gm-lex.ro

Jurisprudenţa

Metodologia privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile.

Aplicarea noului Cod Civil

Luni, 3 octombrie 2011, s-a pronunţat prima hotărâre judecătorească cu aplicarea dispoziţiilor noului Cod Civil. Prin sentinţa civilă nr. 9546/03.10.2011, Judecătoria Oradea, ca urmare a divorţului, a dispus ca exercitarea autorităţii părinteşti asupra minorilor să se facă în comun de ambii părinţi (art. 397 din Noul Cod civil). Prin aceeaşi sentinţă, instanţa a stabilit domiciliul…

Ce se înţelege prin artişti interpreţi sau executanţi?

În sensul legii, prin artişti interpreţi sau executanţi se înţelege: actorii, cântăreţii, muzicienii, dansatorii şi alte persoane care prezintă, cântă, dansează, recită, declamă, joacă, interpretează, regizează, dirijează ori execută în orice altă modalitate o operă literară sau artistică, un spectacol de orice fel, inclusiv folcloric, de varietăţi, de circ ori de marionete. (art. 95 din…

Care sunt drepturile conexe dreptului de autor ?

Drepturile conexe au evoluat în jurul operelor protejate prin dreptul de autor, nu aduc atingere drepturilor autorilor si confera protectie pentru: artiştii interpreţi sau executanţi pentru propriile interpretări sau execuţii; producătorii de înregistrari sonore şi producătorii de înregistrări audiovizuale pentru propriile înregistrări; organismele de radiodifuziune şi de televiziune, pentru propriile emisiuni şi servicii de programe….

Jurisprudenţa – 4 recursuri rezolvate

La reuniunea sa din 19 septembrie 2011, Înalta Curte de Casație și Justiție – competența Bench să audă apelul la chestiuni de drept, legal constituite, în fiecare caz, a stabilit un 4 atac la chestiuni de drept, fiind livrate următoarele soluții: Decizia nr. 10 în cazul nr. 12/2011 A dmite apelurile privind punctele de drept…

Doctrina

Contract de cesiune drepturi de autor O biectul contractului îl reprezintă cesiunea de către Autor către Cesionar a tuturor drepturilor de autor cu privire la lucrările pe care le realizează sau la realizarea cărora își aduce aportul, inclusiv prin idei, inovații, schițe, desene, programe de calculator sau alte asemenea, considerându-se că lucrările s-au facut la…

Noul cod civil – 01 10 2011

1.10.2011 ne întampină cu modificări majore în sistemul actual de drept. Noul Cod Civil intră în vigoare. Accesând linkul următor veți descoperi noile reglementări. Noul cod civil.

Codul Civil – Istoric

Codul civil român, intrat în vigoare la 1 decembrie 1865, cuprinde principalele norme ale dreptului nostru civil. A fost elaborat în anul 1864, după modelul Codului civil francez din 1804 (Codul Napoleon), luându-se în considerare și modificările aduse între timp acestui Cod, precum și proiectul de Cod civil italian, legea franceză asupra transcripției din 23…

Ce nu beneficiază de protecția drepturilor de autor

Nu pot beneficia de protecţia legală a dreptului de autor următoarele: ideile, teoriile, conceptele, descoperirile ştiinţifice, procedeele, metodele de funcţionare sau conceptele matematice ca atare şi invenţiile, conţinute într-o operă, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare; textele oficiale de natură politică, legislativă, administrativă, judiciară şi traducerile oficiale ale…

CopyWright Avocat Geanina Ionela Anghel